5:30 chiều đến 10 giờ tối


Ngày nghỉ thường xuyên thứ 4 chủ nhật